Vatandaş Okuması

Bilgi ile büyüyelim, akıl ile yükselelim, beynimizi özgür kılalım!

Arşiv

Eğitim seviyemiz

Yaklaşık yüzyıl önce Atatürk, ülkemizin, 2020 yılı ölçütlerine göre bile, en iyi eğitim sistemini uygulayan ülke olan Finlandiya’ya benzer ilke ve yöntemlere göre eğitilmesini öngörmüş. Bireyi, aileyi, çağdaş uygarlık gereği olan bilim ve kalkınmayı ayrı ayrı önemseyen bir sistem… Bireyin öğrendiğini yapıp uygulayarak, keyifle öğrenip eğitim aldığı, uygarlığın güncel düzeyini aşan bir ülke ve toplum… Saygı, sevgi, akıl, bilim ve sağduyu toplumu… Aşağıdaki verilere göre de yapılması gerekenleri bulmak zor olmamalıdır. K12 Okulları Yönetim ve İşletme Danışmanı Mehmet Asal’ın “2020 Yılı İtibarıyla Türkiye’nin Genel Eğitim Seviyesi” başlığı ile yayınladığı çok değerli çalışmasından kısa bir alıntı tabloyu gözler önüne sermektedir.  

“Okuma yazma bilmeyen: 2.024.979 kişi, yani ilgili nüfusun  %3’ü, İlkokul Mezunu (5 yıllık): 17.579.947 kişi, yani ilgili nüfusun %24’ü, Okuma-yazma bilip okul mezunu olmayan: 7.782.603 kişi, yani ilgili nüfusun %11’i, İlköğretim mezunu (8 yıllık): 5.678.694 kişi, yani ilgili nüfusun %8’i, Ortaokul ve Dengi meslek Okulu: 13.365.564 kişi, yani ilgili nüfusun %18’i, Bilinmeyen: 620.860 kişi, yani ilgili nüfusun %1’i.

Bu noktaya kadar verilen altı başlıkta toplam 47.052. 447 kişi, eğitim çağındaki nüfusun % 63’ünü oluşturmaktadır.

Lise ve Dengi Meslek Mezunu: 15.426.019 kişi, yani ilgili kesimin %21’i, Yüksek Okul/Fakülte Mezunu: 10.257.791 kişi, yani ilgili kesimin %14’ü, Yüksek Lisans ve 5/6 yıllık okul: 1.083.331 kişi, yani ilgili kesimin %1,5’i, Doktora Yapmış: 211.581 kişi, yani ilgili halk kesiminin %0,5’i

İkinci ara toplama göre, kısaca toplumdaki 26.978.722 kişi halkımızın %37’sini oluşturmakta olup, eğitimli, aydın sayılabilecek kesim olduğu ifade edilmektedir.”

Özet olarak toplumun nüfusunun üçte ikisi eğitimsizdir ya da çok düşük eğitimlidir. Hiç okul bitirmemiş yaklaşık on milyon insanımızın beşte üçünü de kadınlar oluşturmaktadır.

Cengiz Gökdeniz

 

Dinlemek için tıklayın

 

 

Mehmet Asal’ın yazısının tamamına https://www.facebook.com/koyensitutuleri/posts/2707938839429516 bağlantısından ulaşabilirsiniz.

One thought on “Eğitim seviyemiz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir