Vatandaş Okuması

Bilgi ile büyüyelim, akıl ile yükselelim, beynimizi özgür kılalım!

HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ


 

Hiçbir Şey Bitmedi
Tülay Hergünlü – Canan Murtezaoğlu

Cumhuriyet’imizin Yüzüncü Yılı’na

 

Başlarken…

Atatürk Cumhuriyeti’ni anlayabilmek, anlatabilmek ve çağı yakalayabilmek için önceki yüzyıl ile bağ kurulması gerektiğine inanıyoruz.

Bu düşünce ve anlayışla ve de Cumhuriyet’imizin Yüzüncü Yılına erişebilmenin verdiği gurur ve onurla, birbirinden bağımsız ancak birbirini tamamlayan üç kitap yayınlama gayreti içinde olduk.

“Bize Ne Diyemedik Kaleme Sarıldık” adlı ilk kitabımız, çeşitli meslek gruplarından on kalem kardeşinin bir araya gelerek hazırladığı; tarih, siyaset, ekonomi, din ve insanlık temalı, eleştirel makalelerden oluşan dört yüz sayfalık kolektif bir çalışmadır. Yazarlarımızı da verelim: Canan Murtezaoğlu, Tülay Hergünlü, Meltem Kaynaş Kazezyılmaz, Cengiz Hergünlü, Cenap Murtezaoğlu, Bahtiyar Çetinbaş, Cengiz Gökdeniz, Ceyda Ceylan, Umut Bingöl ve Esra Ertürk.

  “Neden Ulu Türk Ulu Kağan” (Bir Nutuk Özeti) adlı ikinci çalışma bir Deha’yı okuyabilme çabasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kaleminden çıkan ve altı gün boyunca milletine hitaben bizzat okuduğu Nutuk, anlam bütünlüğüne azami dikkat gösterilerek ve çeviri metinlerinden birebir alıntılarla özetlenmiştir. Çalışmanın önsözünde; “Nutuk, okunması ve takibi zor, gerçek bir dev eserdir; ancak genç kuşaklarımız tarafından okunması ve anlaşılması, laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği açısından yaşamsaldır.” ifadesine yer veren ve Nutuk’taki anlatım dışında birçok farklı kaynaktan yararlandığını belirten Canan Murtezaoğlu, kısa değerlendirmelerle, Kurtuluş ve Kuruluş’un mücadele dolu günleri ile bugün arasında bağ kurarak, kendi siyasî görüş ve duruşunu da aktarmaktadır.

“Hiçbir Şey Bitmedi” adlı elinizdeki bu çalışma ise üçüncü kitabımızdır. Cumhuriyet’imizin Yüzüncü Yılına kalıcı bir sunum bırakma isteğimiz sonucunda oluşan bu hacimli kitap; Tülay Hergünlü-Canan Murtezaoğlu ekip çalışmasının bir ürünüdür.  Bu bağlamda, uzun yıllardır siyasî, sosyal ve ekonomi içerikli köşe yazıları yazan, birçok kitaba imzasını atan Mali Müşavir Tülay Hergünlü’nün son yayınlanan “İngiliz Sicimi’nden Amerikan Bezi’ne” ve “Amerikan Bezi’nden Amerikan Çuvalı’na” adlı çalışmalarını da hatırlatalım. Türkiye’nin hafızası niteliğindeki bu iki kitap, 1914-2002 döneminin fotoğrafını çok yönlü ve ayrıntılı bir anlatımla okuyucuya sunmaktadır. Yüzyılın almanağı niteliğindeki bu yayınların devamı da hazırlanmaktadır.

Kurduğu modern Türkiye Cumhuriyetini bilim ve akla dayandıran ve “Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür,” diyen Atatürk, Cumhuriyet’i inandığı ve güvendiği Türk Gençliğine, Türk Halkına ve Türk Ordusuna emanet etmiştir. Umudumuz odur ki bu üç kitap ile halkımıza, genç kuşaklara ulaşabilelim; Atatürk ve Cumhuriyet’in değerleriyle ilgili bilinmesi gerekenleri başlıklar halinde de olsa aktarabilelim.

Ne mutlu Atatürk’e layık olabilenlere…

Bu çalışmada yararlandığımız temel kaynak, Prof. Dr. Utkan Kocatürk’ün; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi tarafından yayınlanan ve Atatürk’ün “1881-1938 arasını kapsayan elli yedi yıllık yaşamını tarih zinciri içinde” sunan “Kaynakçalı Atatürk Günlüğü” adlı hacimli eseridir. Yararlanılan diğer kaynaklar, okumanın akıcılığını engellememek adına metin içinde dipnot simgesiyle gösterilmiş, açılımları ise kitabın ilgili bölümünde verilmiştir. Kitabımız, kaynağa dayalı da olsa akademik bir çalışma değildir. Amacımız; yüzyıl öncesi ile bağ kurma çabamızı bir roman gibi kesintisiz okunur kılabilmek, toplumumuza Cumhuriyet tarihimizle ilgili “asgari düzeyde de olsa” bilgi aktarabilmek ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mesajlarını iletebilmektir.

İhanetler, kanlı savaşlar, yitip giden binlerce insan ve derin bir çöküşün ardından gelen mucize bir varoluş mücadelesinin, ilk on beş yılının hikâyesidir anlatmak istediğimiz. Bu mucizeyi başlatan ve büyüten evrensel bir Deha’yı anlamaya çalışmak, O’nun ebediyete intikalinin ardından devrimlerini sahiplenmeyi göz ardı etmenin ve yozlaşmanın bu topraklara ve insanına verdiği büyük zararı aktarabilmektir, anlatmak istediğimiz. 

“Hiçbir Şey Bitmedi” özellikle seçilmiş bir kitap adıdır. Olumlu ya da olumsuz anlamda bir döngü hep yaşanacaktır. Birileri Cumhuriyet’in değer ve kazanımlarını kinle, nefretle yıkma çabası içine girerek laik Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni bir “din devleti” haline dönüştürmeye ve ülkenin şirazesini kaydırmaya devam ederken birileri de onarmak, gerekirse yeniden oluşturmak için seferber olmanın gereğine inanmaktadır. Ancak bu seferberlik; inanç, ideal ve ulusal örgütlenmeyi gerektirir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, o inanç, ideal ve örgütlenmeye her vesile ile değinmiş ve komaya girmeden önce milletini son kez uyarmıştır:

“Dün ve bugün olduğu gibi yarın da
memleket ve millet için yegâne kudret, mutluluk ve refah kaynağı,
İnkılap İlkeleri ve Cumhuriyet rejimidir.”

Tutunacak dal, yürünecek yol, izlenecek akıl bellidir.

Tülay Hergünlü – Canan Murtezaoğlu
Aralık 2023

 

Cinius, Amazon, Trendyol, BKM Kitap, D&R, İdefix, Kitapyurdu ve diğer internet kitap satış sitelerinde
ve de Google Play Kitaplar’da…