Vatandaş Okuması; gözün gördüğü, kulağın duyduğu, gönlün hissettiği olumsuzluklara; bilgiye dayalı tepki sözcükleridir. Gönüllülük esasına dayalı çalışmamıza katkı veren yazarlarımızın makalelerini, “Özgürlüğe Uyanış” ve “Kalem Kardeşliği” başlıkları altında değerlendiriyoruz. Öncelikli amacımız; Cumhuriyet tarihimiz ile günümüz Türkiye’si arasında bağ kurmak, kaynağa dayalı bilginin olabildiğince ve çeşitlilikle aktarılmasına bir nebze de olsa katkı sunabilmektir. Esen kalın.

BANNER-16
BANNER-26
BANNER-27
previous arrow
next arrow

 

ÖZGÜRLÜĞE UYANIŞ
(ulusallık bilinci) 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk‘ün; “toplumumuzun tümüne asgari düzeyde de olsa bilgi verme” anlayışını insanlık erdemleri bağlamında alarak; aklı çalıştırmak, insanlığın yararına her türlü çalışmanın içinde olmak, barış, özgürlük ve düşünceyi korumak gibi değerlerin önemine vurgu yapabilmek için yola çıktık. Bu bölümde yayınlanan makale ya da denemelerin amacı Cumhuriyet tarihimiz ile günümüz Türkiye‘si arasında bağ kurmak ve düşünce ve duygularımızı kaynağa dayalı bilgi ile okuyucuya aktarmaktır. 

KALEM KARDEŞLİĞİ
(yaşam için bilgi)

Kutadgu Bilig şöyle der: “Bilgisiz bilgiliye daima düşman olmuştur; bilgisiz bilgiliyle her zaman mücadele etmiştir.” İnsanlık yolunda, bilgi ile donanmış bir toplumun oluşmasında, bilginin olabildiğince ve çeşitlilikle aktarılmasında paylaşımın önemini biliyor, bilginin işe yarar olması ve insanı işe yarar kılması gerektiğine inanıyoruz. Bu bölümde yayınlanan metinlerin konuları çeşitlilik içermektedir. Bunları; ahlak, hukuk, bilim, eğitim, ekonomi, toplum, siyaset, sanat, din ve doğa gibi başlıklara değinen konular olarak verebiliriz. 

“OKU!”

“Okumak ve yazmak on dört asır önce insan için öncelikli bir koşul olarak ortaya konmuşsa, bu bilinç düzeyine ulaşmanın yolları aranmalıdır diyerek, yola çıktım. Amacım; içerikte de görüleceği gibi, Mustafa Kemal Atatürk’ün, “İnsan doğasını ve gerçeği bilenler, elinden geldiği kadar, bağlı olduğu milleti aydınlatıp doğru yolu göstererek, onlara, kurtuluş hedefine yürümekte rehberlik yapmayı en büyük insanlık görevi bilmelidirler.” çağrısına, bu toplumun bir ferdi olarak katkıda bulunabilmektir. “OKU!”; kırk konu başlığı ile ülke insanının, toplumun, yönetenin ya da yönetilenin din adına, insanlık adına aşamadıklarının vatandaş okumalarıdır!”