Vatandaş Okuması

Bilgi ile büyüyelim, akıl ile yükselelim, beynimizi özgür kılalım!

BÜYÜK NUTUK


 

Değerli Okur,

Cumhuriyet tarihimizle ilgili hazırladığımız metinlerde, yararlandığımız temel kaynaklardan bir Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizzat kaleme aldığı NUTUK‘ tur.

Büyük NUTUK nedir?

“Gazi’nin el yazısıyla yazdığı Nutuk, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 15-20 Ekim 1927 kongresinin sabah ve akşam altı gün süren toplantısında bizzat Gazi tarafından okunmuştur. Nutkun okunuşu cem’ an 36 saat sürmüştür. Nutuk, eski harflerle, 543 büyük kitap sayfası tutar. Buna 266 vesika ile, Trakya teşkilatına ait vesikalar ve başlıca muharebelerin harita ve krokileri eklenmiştir. İlk baskısı 1927’de yapılan Nutuk’un, daha sonra gerek yeni harflerle Türkçe, gerek yabancı dillerde ve bu arada Rusça çeşitli baskıları yapılmıştır.” (Şevket Süreyya Aydemir; Tek Adam III, s.290)

Bu sitede paylaşıma sunduğumuz NUTUK, Bedi Yazıcı tarafından sadeleştirilmiş bir çeviridir. Bedi Yazıcı’nın cümleleriyle verelim:

“Uzun yıllardır, kanımca tüm Türk tarihinin en önemli yapıtı olan Nutuk’u yeni kuşakların anlayacağı bir Türkçe ile yayınlatmayı arzulamaktayım. Bu amaçla, uzun ve yorucu bir çalışma sonucunda, bir yanda Ulu Atatürk’ün özgün ve tam metni diğer yanda da benim çevirimle bu belgeyi hazırladım. Çevirinin sonunda önemli sağlık sorunlarıyla karşılaştım. Yapıtın buna karşın tamamlanabilmiş olması; Atatürk’e içten bağlılığımın, hiç eksilmeyen ulusal görev coşkumun sonucudur. Eminim ki, yapıt, bugüne dek yapılmış diğer çevirilerden biraz daha değişik bir biçimde okurlara Ata’mızın gerçekten ne demek istediğini anlatacaktır.” (Moda, Şubat 1995)

Değerli insan Bedi Yazıcı’yı saygı ve rahmetle anıyorum. Evlatları Gül Yazıcı Kaya ve Prof. Dr. Hasan Yazıcı Kaya‘ya da, 2007’den beri bu sayfaları bana açtıkları için çok teşekkür ediyorum.

Kurtuluş ve Kuruluş’umuzun tarihsel belgesi olan NUTUK her zaman okunmalı ve okutulmalıdır…

Canan Murtezaoğlu

 

 

Bölümler halinde ve pdf formatında hazırlanan Nutuk; sol tarafta özgün metin, sağ tarafta ise çeviri olarak hazırlanmıştır.

2-49 1-Samsun’a çıktığım gün genel durum ve görünüm – Komutayı bırakmamak emri
50-99 2-Refet Beyin Üçüncü Kolordu Komutanlığını bırakması-Amerika mandası için propagandalar
100-149 3-Manda konusunun Kongrede görüşülmesi-Yapılan karşı çıkma ve eleştiriler
150-199 4-Kâzım Kara Bekir Paşanın öğütleri-Ali Rıza Paşa Hükûmeti örgüt ve ulusal amacı soruyor
200-249 5-Cemal Paşa hükümet adına ulusal isteğe aykırı davranışlardan sakınacağına söz veriyor-Sivasta bana karşı yapılan bir girişim Şeyh Recep olayı
250-299 6-Adapazarı yöresinde kışkırtmalar-Ali Rıza Paşa Hükümeti düşman yalanlarına gerçek gözüyle bakıp inanıyor
300-349 7-Ulusal Örgütlerin düzenlenmesi-İtilaf Devletlerinin Karadeniz Başkomutanı, Osmanlı Devletinin Savaşişleri Bakanına doğrudan doğruya direktif ve emir vermektedir
350-399 8-Adalet dilenmek ve kendine acındırmakla millet işleri, devlet işleri görülemez-Trakyada Cafer Tayyar Beyin izlediği yanlış bir tutum
400-449 9-Karakol Derneği İstanbuldaki örgütünü genişletmeye çalışıyor-Nurettin Paşa Ankarada
450-499 10-Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin dışişleri hakkında ilk verdiği karar Moskovaya bir kurul gönderilmesi-Bilecik buluşması kararlaşıyor
500-549 11-Etem ve Teyfik kardeşlerin karşı durum almaları-İlk Anayasamızın tarihçesi
550-599 12-Halifelik ve saltanat sorunları hakkında Türkiye Büyük millet Meclisinde yaptığım açıklamalar-Tekalifi milliye emirleri
600-649 13-Cephe karargahına gidiş-Birinci Ordu Komutanı Ali İhsan Paşanın yarattığı durumlar
650-699 14-Saldırı planımızın ana hatları-Lozan Konferansı görüşmeleri üzerinde Mecliste ateşli tartışmalar
700-749 15-Meclisteki muhaliflerin çeşitli saldırıları-Yunan onarımları işinden dolayı İsmet Paşa ile Bakanlar Kurulu arasında doğan görüş ayrılığı ve gerginlik
750-799 16-Ben, İsmet Paşanın görüşünü uygun buldum-Cumhuriyetin ilanı ile boşa çıkan umutlar
800-849 17-Cumhuriyetin ilanı üzerine halifeye yaptırılmak istenen rol ve halife için yapılan yayımlar-Mecliste yapılan görüşmelerin muhalif basındaki yankısı
850-899 18-Mecliste gensorunun son günü-Türk gençliğine bıraktığım kutsal emanet- BELGELER 1-35
900-949 19-BELGELER 36-81
950-999 20-BELGELER 82-112
1000-1049 21-BELGELER 113-142
1050-1099 22-BELGELER 143-180
1100-1149 23-BELGELER 181-220
1150-1199 24-BELGELER 221-259
1200-1247 25-BELGELER 260-266 VE VESİKALAR