Zekilik, çalışkanlık ve demokrasi


Atatürk‘ün bir sözü var:

“Türk milleti zekidir, çalışkandır.” diye…

Bu sözden yola çıkarak… Önemli olan bir ülkeyi yöneten politikacıların, siyasilerin, yönetenlerin aklı işletmeleridir…

Siyasiler, yönetenler aklı şeytana kiraya verirlerse o ülkenin başına her türlü sıkıntı, zorluk gelir. Şu anda dünyamızdaki ülkelerin durumlarına baktığımızda hangi ülkenin yöneticileri aklı işletiyor, fen ve bilime değer veriyorsa o ülkenin insanları mutlu…

Toplumsal mutluluğu yakalamışlar… Hangi ülkelerin yöneticileri akla, fen ve bilime değer vermemişse o ülkelerde ve ülke insanlarında mutsuzluk gözlemlenmektedir. Diğer bir deyişle ülke yöneticilerinin çalışkanlığı yanında zeki olmaları da istenir.

Zeki olmak demek zekiliği olumlu anlamda kullanacak demek değildir. Zekilik hem olumlu hem de olumsuz anlamda kullanılabilir. Olumlu anlamda kullanıldığında başarılar gelir, mutluluk gelir… Eğer zekilik olumsuz anlamda kullanılıyor ise her türlü olumsuz çılgınlıklara sebep olabilir.

Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk, Türk milletinin zekiliğini, çalışkanlığını görmüş, anlamış ve zekiliği olumlu anlamda toplumsal mutluluğun yakalanmasında kullanmıştır. “Ne Mutlu Türk’üm diyene!” sözü boşuna söylenmemiştir.

Demokrasimizi güçlendirmek için zekiliği ve çalışkanlığı, aklı işleterek fen ve bilim ışığında kullanmamız gerekir.

Bahtiyar Çetinbaş – İnşaat Mühendisi ve Kentsel Dönüşüm Uzmanı

Dinlemek için tıklayın

 

Yararlanılan Kaynak:
Bahtiyar Çetinbaş, Mini Demokrasi Yazıları, Sokak Kitapları Yayınları, İstanbul.2018, sh.101