İlk insanın yöneticisi de kendisi, yönetileni de kendisi idi


Ve Tanrı insanı yarattı…

Bilinmeyen bir süre sonunda yeryüzündeki yaşamına başlayan insan, yine bilinmeyen bir süre sonuna kadar yaşayacağı dünyada, içinde bulunduğumuz yirmi birinci asra gelene kadar düşünebildiği kadar düşündü. İşitti. Gördü. Duydu. Hissetti. Aklını kullandı. Düşündü ve düşündü. Bir şeyler yaptı. Araştırdı. Yapabileceği her şeyi denedi. Yaşamının durmadığını, insan denen varlığın, yani soyunun devamlı yenilenerek devam etmekte olduğunun bilincine vardı.

Her ne kadar zaman zaman, değişik düşünce ve vesveselere kapılarak kendi soyu, insan denen varlık hakkında olumlu, olumsuz yargılara kapıldı ise de hiçbir zaman toplu olarak insanlığını reddetmedi. Hiçbir zaman egemenliğini kaybetmedi. Özgür insan; özgür olduğunu, bu özelliğini hep hatırladı.

Demokrasi; en basit tanımıyla halkın kendi kendini yönetmesi ise, insanın yaratılması ve yeryüzünde yaşamaya başlaması ile demokrasi de başlamış oldu diyebiliriz. Tabii adına ister doğal demokrasi, saf demokrasi, ilk insan demokrasisi veya ister tanrı demokrasisi veya isterse ne ad verilirse verilsin, bu demokrasi; yaşadığımız çağda anladığımız, algıladığımız demokrasi değildi, fakat ilk ve başlangıç demokrasisi olduğunu söyleyebiliriz, çünkü ilk insanın yöneticisi de kendisi, yönetileni de kendisi idi.

İlk insandan bu yana, bilemediğimiz, tahminler yaptığımız ve araştırmaya devam ettiğimiz bir süre geçti. İnsan; demokrasi ile başladığı yaşamına, çevreye her aşamada alışarak gelişti, çoğaldı. Çoğaldıkça çoğaldı. Bu çoğalma sadece insan sayısı olarak değil, her şeyde çoğalma oldu.

Doğal olarak çoğalmanın getirdiği olumlu ve olumsuz olaylar, düşünceler, insanın daha çok düşünmesine, düşündükçe yenilenmesine, ihtiyaçlarının artmasına sebep oldu.

Ve insan; ilk insandan bu yana düşünebildiği her şeyi denedi. Bu deneme, insanın kendi kendini nasıl yöneteceği konusunda da yaşandı. Çok değişik yönetim şekil ve modellerini deneyerek günümüze kadar gelindi.

Bahtiyar Çetinbaş – İnşaat Mühendisi ve Kentsel Dönüşüm Uzmanı

 

Dinlemek için tıklayın 

 

 

Yararlanılan Kaynak:
Bahtiyar Çetinbaş, Çağdaş Paylaşımcı Demokrasi Modeli, Sokak Kitapları Yayınları, İstanbul.2017, sh.20-21