Deprem ve demokrasi

Deprem doğal bir âfettir. Yaşadığımız dünyanın doğal bir faaliyetidir. İnsanoğlu yeryüzünde yaşamaya başladığından günümüze deprem ile iç içe olmuş, zararlarını gördükçe aklını işleterek bu doğa olayı ile nasıl baş edebileceğini araştırmış ve bulmaya çalışmıştır. Demokrasi ile yönetilen, demokrasileri güçlü olan ülkelerde deprem ile yaşama konusu fen, bilim ve mühendislik devreye konularak zarar görme durumu minimize edilmeye çalışılmıştır.

Neticede demokrasi nasıl bir yönetim modeli, sistemi ise, depremle yaşamak ve bu doğal olaydan en az zararla yaşamayı becerebilmek de bir depremle yaşama yönetimidir. Yönetimlerin başarılı olabilmesi ise güçlü olmak, yönetimin kendi kendini kontrol edebilmesi ve yenilenebilme becerisi ile sağlanabilmektedir. Yaşadığımız çağda demokrasisi güçlü olan ülkelerde depremden zarar görme oranı, demokrasisi güçlü olmayan ülkelere göre daha düşüktür.

Bahtiyar Çetinbaş – İnşaat Mühendisi ve Kentsel Dönüşüm Uzmanı

 

Dinlemek için tıklayın

 

 

Yararlanılan Kaynak:
Bahtiyar Ç
etinbaş, Mini Demokrasi Yazıları, Sokak Kitapları Yayınları, İstanbul.2018, sh.32-33