Özgürlük ve Demokrasi


Özgürlük Türk Dil Kurumu (TDK) sözlükte; “1. Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu, serbestî, 2. Her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın kendi iradesine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi durumu, hürriyet” olarak tanımlanmıştır.

Sade yaşam özgürlüğümüzdür. Özgürlük de bizim yaradılıştan gelen özelliğimizdir. Özgürlük demokrasinin olmazsa olmazlarındandır. Özgürlük ilerlemenin ön ve ilk koşuludur. Özgürlük yokluğu, kötü yönetimin asıl nedenidir. Özgürlüğün olmadığı durumlarda reform, yenileme yapılamaz. Özgürlük sürekli olmalıdır. Sürdürülebilir olmalıdır. Özgürlük insanın fıtratında vardır. Öyleyse insan aklında şekillenen demokrasi yönetim sistemi içinde de özgürlük yerini almalıdır.

Özgürlük demokrasinin nefes alma alanlarıdır. Bu alanlar daraltılmaya başlanırsa demokrasi nefes alamamaya başlar. Bu durum demokrasi yönetiminde otoriterleşme kapılarının açılmasına neden olur. Kapıların açılmasının sonu diktatörlüğe kadar gider.

Demokrasi yönetim sistemi içinde özgürce düşüncelerin haykırılabileceği alanlar olmalıdır. Bu alanlarının azaltılmaya başlanması, demokrasinin nefes alanlarının kısıtlanması demektir. Demokrasinin özgürlük yelkenleri sürekli açık olmalıdır.*

Bahtiyar Çetinbaş – İnşaat Mühendisi ve Kentsel Dönüşüm Uzmanı

 

Dinlemek için tıklayın

 

 

Yararlanılan Kaynak:
*Bahtiyar Çetinbaş, Çağdaş Paylaşımcı Demokrasi Modeli, Sokak Kitapları Yayınları, İstanbul.2017, sh.60)