Sait Molla’nın satırlarındaki İngiliz parası – İlk iki mektup


Atatürk Nutuk’ta*, ulusal mücadelede karşılaşılan “açık ve gizli” güçlükleri anlatırken “gelecek kuşaklara ibret ve ders olacak nitelikteki” belgeleri de sunar. Bunların içinde 12 mektup vardır; İngiliz Muhipler Cemiyeti’nin sözde lideri Sait Molla’nın Rahip Frew’a gönderdiği, buram buram hainlik ve maddiyat kokan mektupları. Bu Cemiyet’in üyeleri arasında Sadrazam Damat Ferit Paşa ve Dahiliye Nazırı (içişleri bakanı) gazeteci Ali Kemal de bulunmaktadır. Bu mektuplardan bazı satırları sitemizde aralıklarla aktaracağız.

Birinci Mektup, 11.10.1919

“Verilen iki bin lirayı Adapazarı’nda Hikmet Bey’e gönderdim. Oradaki işlerimiz çok yolunda gidiyor…”

Amasya’dan Adapazarı’na gelen Hikmet adlı kişi, düşman bellediği herkesin Kuva-yı Milliye için çalıştığını öğrenir ve Kuva-yı Milliye karşıtları ile birleşir. Sait Molla’dan gelen İngiliz parasıyla da adam toplar. Hikmet’e verilen görev ve hedef büyüktür; Müslüman halkı Hristiyanlar aleyhine kışkırtmak, böylece İtilaf Devletlerini harekete geçirerek Anadolu’nun işgalini kolaylaştırmak ve de Kuva-yı Milliye’ye şiddetli bir darbe indirmek.

Mektuba devam edelim…

“Dün sabah Adil Bey (eski Dahiliye Nazırı) ’le birlikte Damat Ferit Paşa Hazretleri’ni ziyaret ettim. Biraz daha sabırlı davranmaları ve beklemeleri gereğini tarafınızdan kendilerine bildirdim…”

Müslüman ecdat Osmanlı’nın hükümeti; politik entrikalarıyla bilinen, Kuva-yı Milliye aleyhinde iç isyanlar çıkarmak için çalışan bir “Hristiyan rahip” ten talimat bekliyor.  Damat Paşa Hazretleri de selamlarını iletip isteklerini sıralıyor!

İsteklerini şöyle özetleyelim: Kuva-yi Milliye’nin dağıtılması için yüce (!) İngiltere hükümeti nezdinde hemen girişimler yapılması, milletvekilleri seçimleri öncesi Babıâli’ye ortak nota verilmesi, Adapazarı, Karacabey ve Şile’deki çetelerin Rumlara saldırmaları ve bunun “Kuva-yi Milliye’nin huzuru bozduğu” şeklinde sunulması, İngiliz basınının Kuva-yi Milliye karşıtı yayın yapması…

Maddiyatla pekiştirilen ihanet ve iftira! Belli ki İngiliz parası her şeye kadir olmuş!
***
İkinci  Mektup, 18/19.10.1919

“Hikmet Bey paraları almış. Biraz daha para istiyor… Fuat Paşa Türbesi yakınlarındaki görüştüğümüz evi tutabilirseniz sizinle buluşabileceğiz.”

Fuat Paşa Türbesi Fatih semtinde. Türbe yakınındaki ev, belki de birtakım işleri örtmenin, dikkati çekmemenin yoluydu!  Din, her devirde siyasete âlet edilmiştir ve edilmektedir.

“Karacabey’e (N.B.D. 289/3) gönderilen bin iki yüz lira ulaşmıştır. Ferit Paşa, Babıâli’ye verilecek notayı her dakika beklemektedir. Padişah bu durum nedeniyle çok üzgündür. Gönlünü aldırmanız… çıkarlarımız gereğidir. Bizim padişahların her şeye karşı zayıf olduklarını unutmayınız.”

Vahdettin’i de aşağılamaktan çekinmeyen Sait Molla, İngiliz parasıyla ahkâm kesmeye devam etmiş…

I. Dünya Savaşı’ndan önce 1 Osmanlı Lirası 100 Kuruş’tur. 1 Osmanlı Lirası aynı zamanda da 6.615 gr. saf altına eşdeğerdir.** 1919 rakamlarının yaklaşık olduğu varsayılırsa, Hikmet ve benzerlerinin aldıkları “binlerce lira” nın ne işlere kadir olabileceği ortadadır. Bu ihanet sahipleri “ücret isteyenler” grubundandır.

Ülkenin düşman işgalinden kurtulması için şehit düşen kahramanlar da “ücret istemeyenler” dir. Selam olsun, kadın ve erkek tüm şehitlerimize, o kutlu ruhlara… (“OKU!”, s.25)

Canan Murtezaoğlu

 

Dinlemek için tıklayın

 

 

Yararlanılan Kaynaklar:
* NUTUK; Türkiye İş Bankası Kültür yayınlar, s.195-196
**https://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Feridun-ERG%C4%B0N-Birinci-D%C3%BCnya-Sava%C5%9F%C4%B1nda-ve-Atat%C3%BCrk-D%C3%B6neminde-Fiyatlar-ve-Gelirler.pdf