Özgürlüğe Uyanış

 • Mustafa Kemal’in “19 Eylül” leri
  Ateş altında bile silah arkadaşlarına teşekkür etmeyi ihmal etmeyen, onları onurlandıran ve hak duygusunu her daim titizlikle koruyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Mareşal” rütbesi ve
 • Savaş günlerinde bile temel konu eğitimdi!
  2021’in başında, 104 yaşında hayata veda eden siyasetçi ve yazar Cahit Kayra, “Bir Destan”* başlıklı yazısında, Fransa’da üç kez başbakanlık yapmış bir devlet adamı olan
 • Türk siyasetinin kırılma noktası; 12 Eylül 1980       
  1978 yılında, kaderin bir cilvesi midir yoksa belirlenmiş bir siyasi plan mıdır bilinmez, Türkiye’de çok tartışılacak bir isim Genelkurmay Başkanı olur, Ahmet Kenan Evren… 1950’li
 • “Her türlü zorluk ve tehlikeye rağmen” Sivas Kongresi (2)
  Sivas Kongresi 4 Eylül 1919’da açılır ve Mustafa Kemal Paşa başkan seçilir.* Birkaç gün sonra Mustafa Kemal Paşa arkadaşlarıyla akşam sohbettedir ve şöyle der: “Her
 • “Yunan’ın durumu vahim”, 9 Eylül
  30 Ağustos’ta “Türk’ün hakiki kurtuluş güneşi” doğar ve Başkomutan Meydan Muharebesi kazanılır. Mustafa Kemal Paşa o günün gecesini Dumlupınar istasyonunda geçirir. Ertesi sabah üç Mustafa;
 • “Netice görmeseydim, başlamazdım.” Sivas Kongresi (1)
  23 Temmuz 1919’da açılmış olan Erzurum Kongresi*, 7 Ağustos’ta, Mustafa Kemal Paşa’nın, “…Tarih, bu kongremizi şüphesiz ender ve büyük bir eser olarak kaydedecektir.” sözlerinin de
 • 30 Ağustos’u anlamak
  30 Ağustos (Büyük Taarruz) Zafer Bayramı’mızın 99. yılını kutladık. Mustafa Kemal Atatürk tarafından şahsen yönetildiği için Başkomutanlık Meydan Muharebesi diye anılan Dumlupınar Meydan Muharebesi… Nedir
 • “Türk’ün hakiki kurtuluş güneşi” Başkomutan Meydan Muharebesi (2)
  26 Ağustos’ta, sabah saat 5.30’da Kocatepe’den topçu ateşiyle Büyük Türk Taarruzu başlar. Mustafa Kemal Paşa, 27 ve 28 Ağustos günlerinde harekât hakkında çektiği telgraflarda; “Komutanlarımızın
 • Başkomutan (2)
  19 Mayıs 1919 sabahı Samsun’a çıktı. 22 Mayıs’ta Sadaret’e bir rapor gönderdi. “… Millet birlik olup hâkimiyet esasını, Türklük duygusunu hedef kabul etmiştir.” Samsun’dan Amasya’ya
 • “İnsaniyeti savunanlar ölmezler”, 26 Ağustos (1)
  Başkomutanlık Kanunu, süresi bittiği için yeniden görüşme konusudur. Tarih, 20 Temmuz 1922… Mustafa Kemal Paşa, Meclis’te bir konuşma yapar ve özetle şöyle der: “… Bu
 • Başkomutan (1)
  1905 yılında Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle Harp Akademisi’nden mezun oldu ve 5. Ordu emrine atandı. 1906’da Suriye bölgesindeki üstün hizmetlerinden ötürü “Beşinci Rütbeden Mecidî Nişanı” verildi.
 • 22 gün 22 gece; Sakarya Meydan Muharebesi (1)
  1921’in Ağustos’una girildiğinde Mustafa Kemal’in yayınladığı genelgedeki ifade açık ve nettir: “Pek uzak olmayan bir gelecekte karşımızdaki hain ve tükenen Yunan ordusunun da imhası imkân
 • “Uyuşturucu”nun talebeleri; Taliban
  Sovyet-Afgan Savaşı’nın ürünü olan Taliban zihniyetinin, din dışı, akıl dışı, insanlık dışı ve bilim dışı olduğunu elbette tüm dünya biliyor. Ancak biliyor olması bir şey
 • “Ölümlü yer”, İkinci Anafartalar Zaferi
  Barış günlerinde, değil günlerin ayların bile önemi olmayabilir. Ancak savaş günlerinde durum hiç de öyle değildir; hayatın, zamanın değeri saniyelerdedir, şehit sayısının binlerle ifade edildiği
 • Demokrasi prensibi
  Demokrasi genel anlamda halkçılıktır. Demokrasi bir infak/paylaşma kültürüdür. Demokrasi kendi kendini yenileyebildiği sürece yaşamına devam eder. “Vatandaş İçin Medeni Bilgiler” kitabında ve Çağdaş Paylaşımcı Demokrasi
 • 10 Ağustos, Conkbayırı; “hiç olmazsa sıcak bir çorba”
  “Az gelir!”; 19. Tümen (7) başlıklı yazımızın devamıdır… 8 Ağustos akşam saatlerinde, Mustafa Kemal, 5. Ordu Komutanı Liman von Sanders’in emriyle “Anafartalar Grubu Komutanlığı” na
 • “Az gelir!”; 19. Tümen (7)
  Temmuz 1915, Esat Paşa ve Kurmay Başkanı Fahrettin (Altay) Bey’in Mustafa Kemal’i 19. Tümen Karargâhı’nda ziyaretiyle sonlanmış, Esat Paşa, Çanakkale’deki yararlılıkları nedeniyle terfi etmiş ve
 • Karakol Cemiyeti
  “Mustafa Kemal Paşa daha Samsun’a çıkmadan önce Fethi (Okyar) Bey aracılığıyla bir gizli örgütün kuruluş çalışmalarından haberdar edilmiştir. Ancak bunun adının ‘Karakol’ olduğu söylenmemiştir.”* Kara
 • Atatürk’ ün Meclisi (6)
  Birinci Meclis milletvekilleri, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde ödünsüz bir devrimci duruş sergilerken, davranışlarına temel oluşturan özgüveni, esas olarak Türk halkının desteğinden almıştır. Halk, Meclis’i ve
 • “Yüzyılların hesapları görülüyordu”; Lozan Barış Konferansı (2)
  İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon’un treni 4 Şubat 1923 Pazar günü Lozan’dan ayrılır. Aynı gün yapılan toplantıda bir ara İsmet Paşa, Lord Curzon’a şöyle demiştir:
 • “Hakkımız ve kudretimiz”; Lozan Barış Konferansı (1)
  Lozan’ın mimarı İsmet İnönü’nün, cebinden çıkardığı ajanda tipinde küçük defterlere kısa notlar halinde bir şeyler yazdığı ailesi ve çevresi tarafından bilinmektedir. Bu notlar, “Defterler” adıyla
 • Atatürk’ün Meclisi (5)
  Milletvekillerinin Birinci Meclis’te yaptığı konuşmalar, Kurtuluş Savaşı’nın hangi ruhla kazanıldığının açık göstergeleridir. Bizlere, bir yandan mücadeleye atılan bu insanların niteliği konusunda bir fikir verirken, diğer
 • Onlar kendileri oldular; Erzurum Kongresi
  Temmuz 1919’dayız. Resmi vazifesiyle birlikte askerlik mesleğinden de istifa ettiğini bir telgrafla Padişah’a bildiren Mustafa Kemal, kendisini ziyaret eden İngiliz Yarbayı’na da, toplanacak kongre ile
 • Atatürk’ün Meclisi (4)
  Mustafa Kemal, aynı zamanda başkan seçildiği 24 Nisan 1920’de, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde özetle şunları söyler: “Bugünkü zor koşullar içinde alınması gereken önlemler, doğal olarak
 • Atatürk’ün Meclisi (3)
  Birinci Meclis’te yapılan konuşmalar, günümüzde yaşanan olumsuzluklardan şikâyet ederek, karamsarlık içinde gelecek kaygısına düşen herkesin bulup okuması gereken belgelerdir. Bu konuşmalar, o dönemde ulus bağımsızlığı
 • Dil/tarih ve vizyonsuzluk
  Ankara Halkevi konferans salonunda, “Birinci Türk Tarih Kongresi” çalışmalarına başlamıştır. Tarih 2 Temmuz 1932’dir. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal de Kongre’nin açılışını izleyenler arasındadır. Bu durum Kongre’nin
 • Askerlik mesleğine veda ve istifa
  Atatürk’ün hayatını, “Fikrimizin Rehberi” adlı hacimli eseriyle okuyucuya sunan değerli yazar Erol Mütercimler, kitabın “Mustafa Kemal Amasya’da” bölümünde çok önemli bir değerlendirmede bulunuyor. Şöyle yazıyor
 • Atatürk’ ün Meclisi (2)
  Kurtuluş Savaşı’nı yürüten Birinci Meclis’in, hükümet ve ordunun görev yaptığı koşullar, bugün birçok insana inanılmaz gibi gelebilir. Türk Kurtuluş Savaşı; inancın güce, kararlılığın teknolojiye ve
 • Atatürk’ün Meclisi (1)
  1.Meclis (23 Nisan 1920) Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi ile Parlamenter sistem kaldırıldı. Başbakanlık makamı tarihe karıştı. Bakanlar kurulu milletvekillerinden seçilmiyor. Kabineler Cumhurbaşkanı atamasıyla oluşturuluyor. Milletvekillerinin hiçbir
 • Ali Galip nasıl çark etti
  Sivas’a gelen Mustafa Kemal, Elazığ’a geçmek üzere Sivas’ta bulunan Ali Galip Bey’i Kolordu Kumandanlık Dairesi’ne çağırır ve şöyle der: “… Askerler mert olur. Türk askeri
 • Askeri mızıka Carmen Operası’ndan parçalar çalıyordu; 19. Tümen (6)
  Haziran 1915… Çanakkale savaşları sürmektedir… Mustafa Kemal’in ifadesiyle, Arıburnu cephesinde düşmanın taarruz ettiği siperler; “7-8 metrodan, 10 ilâ 12 metroya kadar düşmana yakın olan siperlerdi…
 • Yobazın engizisyonu
  28 yıl önce bugün, yazar, ozan ve düşünürlerimizin diri diri yakılışına tanık olmuş; bir Ortaçağ engizisyon sahnesini izler gibi izlemiştik Sivas katliamını. Madımak Oteli’nde hayatlarını
 • Panzehri var mı?
  Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını gün gün anlatan en ciddi ve anlamlı kaynaklardan biri rahmetli Prof. Dr. Utkan Kocatürk’ün hacimli çalışmasıdır.* Her yararlandığımda kendisini saygı ve
 • “Mustafa Kemal imzası sizde kalamaz!”
  Alman komutanların Osmanlı ordusunu idaresinden son derece rahatsız olan Mustafa Kemal, grup kumandanı General Falkhenhein’ın askerlik ve iç siyaset yönünden takip ettiği usul ve hareketleri
 • “Kalem kâğıt alsın gelsin”, Amasya Tamimi
  Mustafa Kemal, Amasya’dan Edirne’de bulunan I. Kolordu Komutanı Albay Cafer Tayyar Bey’e bir telgraf çekecek ve “Bağımsızlık gayesinin elde edilişine kadar tamamiyle milletle birlikte, fedakârhane
 • Bölünmez, bağımsız, hür ve çağdaş bir Türkiye
  28 Haziran 1914’te Avusturya-Macaristan Veliaht Prensi, Saraybosna’da bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülür. Prens’in öldürülmesi Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasına bahane olur. (28 Temmuz 1914) 3 Kasım
 • Makina başında
  Mustafa Kemal ve arkadaşları Samsun’dan Havza’ya giderken, Kavak bucağına doğru tırmanan hurda otomobil yine arıza yapar. Araçtan inerler ve az ileride çift süren yaşlı köylünün
 • İngiliz bin pişman!
  16 Mayıs 1919… Mustafa Kemal, ailesine de veda ettikten sonra Kızkulesi açığında demir atmış olan Bandırma vapuruna gider.* Rauf Bey kendisine, işgal kuvvetlerine ait bir
 • Çocukken bile “çökme” di!
  Atatürk’ün mahalle ve çocukluk arkadaşı Asaf İlbay, anılarında onun çok küçük yaşta bile kişilikli bir çocuk olduğundan bahsetmiştir. O günlerin Selanik mahallelerinde çocukların vazgeçilmez oyunu
 • x-y-z kuşakları ve 19. Tümen (5)
  1 Haziran 1915… Mustafa Kemal artık albaydır. Harbiye Nazırı ve Başkomutan Vekili Enver Paşa bir tebrik telgrafı gönderir. Telgraf metnine göre bu terfi Mustafa Kemal’in
 • “Haksızlık yapanlara gönül vermeyin!”
  Yazının başlığını Prof. Dr. Hüseyin Atay’ın “İslam’da İşçi-İşveren İlişkileri” adlı kitabından aldım. Bu  cümle beni çok etkiledi; “Haksızlık yapanlara gönül vermeyin!” Cümleyi okurken aklıma şöyle
 • Ana dilde ibadet üzerine
  Cumhuriyet’in ilanının hemen ardından şer odakları çalışmaya başlar. Günümüze kadar gelen bu çalışmaların değişmez ana temasında; Atatürk, Cumhuriyet, Türkçe ibadet ve Türkçe ezan konusu işlenir;
 • Karmaca 2015; Bahri Umman
  2015 yılı, ülkemizde dört ay ara ile iki genel seçimin yaşandığı yıldır. Haziran’daki ilk seçimde mevcut iktidar Meclis çoğunluğunu kaybetmiştir. Tek başına iktidar olabilmek için
 • Millî tarihlerin önemi ve 19 Mayıs
  19 Mayıs 1919 tarihi, Türk Kurtuluş Savaşı’nın başlangıç meşalesinin yakıldığı tarihtir. Özgürlüğe giden yolun ilk adımları bu tarihte atılmıştır. 19 Mayıs 1919 tarihi, ilk günden
 • İstimbota binene kadar “diplomat”… 16 Mayıs 1919
  Mustafa Kemal, İstanbul’dan Samsun’a, Ordu Müfettişliği görevi ile gidecektir. Bu yetkiyi kendisine veren, Damat Ferit Paşa hükümetidir. Bu görev neden verilmişti? Ülkenin kaderini, İslam’ın kaderini
 • Onlar, darağacında bile “Bağımsız Türkiye!” diye haykırdılar!  (4)
  1971 yılına gelindiğinde öğrenciler banka soygunları ve ABD’lilere yönelik eylemlere girişirler. Ankara ve İstanbul’da bazı Amerikan şirketleri tahrip edilir. Deniz Gezmiş’in de içinde bulunduğu Türkiye
 • Samsun’a çıkış öncesinde Vahideddin’le görüşmeler…
  Ekim 1917… Sultan Reşad (V. Mehmed) Almanya İmparatoru’un genel karargâhına davet edilir. Ancak bu ziyareti yapabilecek durumda değildir. Onun yerine veliaht Vahideddin’in gitmesine karar verilir.
 • Onlar, darağacında bile “Bağımsız Türkiye!” diye haykırdılar! (3)
  “Kanlı Pazar” ın yaşandığı tarihte MTTB Başkanı olan İsmail Kahraman, 6. Filo’yu protesto için hazırlanan “komünistler” e gereken dersi vermek üzere toplanma çağrısı yapanların başındadır.
 • Bilim tarihine adını yazdıran fizikçimiz, Prof. Dr. Feza Gürsey
  “Maddenin atom çekirdekleri arkasında doğrudan doğruya gözleyemediğimiz fakat matematik yoluyla kesin olarak tanımlayabildiğimiz gizli bir âlem yatıyor, tıpkı mutasavvıflar gibi…”   Prof. Dr. Feza Gürsey
 • Onlar, darağacında bile “Bağımsız Türkiye!” diye haykırdılar! (2)
  ’68 gençliği ABD emperyalizminden rahatsızdır ve bunu da her fırsatta eylem ve söylemleriyle dile getirmektedir. 1946’da çizgisi emperyalizmden yana kayan Türkiye’nin, yeniden Mustafa Kemal Atatürk’ün
 • Demir kitlenin hücumu, 19. Tümen (4)
  1 Mayıs 1915… Arıburnu cephesinde sabaha karşı taarruz başlar. Düşman mevzilerine girilir ancak yeterli taze kuvvetimiz yoktur ve kaybımız vardır. Ertesi gün, Mustafa Kemal, taarruzu
 • Tam bağımsız Türkiye
  1960’lı yıllar gençlerin “devrimci” ve “Atatürkçü” direnişine sahne olmuştu. Amerikan emperyalizmine karşı örgütlü gençler mücadele ediyor, kitleler çoğalıyordu. Üniversite boykot ve işgalleriyle haykırıyordu gençler; “tam
 • Onlar, darağacında bile “Bağımsız Türkiye!” diye haykırdılar!  (1)
  “Son ana kadar onuru koruyanlar yaşayacak! Söylenecek son söz kahramanca olmalıdır.” Nihat Behram Tek amaçları “Tam bağımsız bir Türkiye” inşa etmekti. Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan,
 • Anadolu sahipsiz değildir!
  Batı’nın, Anadolu’da başlattığı misyonerlik çalışmalarının asıl amacı Anadolu’yu hakimiyet altına almak düşüncesi miydi? Öyle idiyse, Mustafa Kemal Atatürk’ün, ordu ve halkı yanına alarak başlattığı ve
 • Ülkemizde yönetme ve yönetim biçimi
  Ülkemizde yönetme biçimi Cumhuriyet, yönetim biçimi de demokrasidir. Cumhuriyet rejimine 1923 yılında, İstiklal Savaşı sonrası geçildi. Cumhuriyet, milli bir mücadelenin sonunda kazanılmış bir yönetme biçimi,
 • Sabanla fetih yapanlar kazandığında
  19. yüzyılın ikinci yarısında, Avustralya ve Amerika’da, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle başlayan işçi hareketleri zamanla gelişir ve neticede 8 saatlik iş günü birçok ülkede
 • Hadi oradan Biden!
  Her yıl Nisan ayı girdiğinde bizim siyasilerde bir telaştır başlar; Acaba ABD Başkanı bu yıl “soykırım” kelimesini kullanacak mı? Yıllardır hiç değişmedi bu endişe; “Ya
 • “Kazandığımız an işte bu andır”, 19. Tümen (3)
  18 Mart 1915’te, İngiliz ve Fransız filoları bütün kuvvetleriyle Çanakkale Boğazı’nı geçmek istemiş ancak yenilmişlerdir. Çanakkale Deniz Zaferi’nin sahibi, Mustafa Kemal’in komutanlığındaki 19. Tümen’in birlikleridir.
 • Vahdettin “soysuz” ve “alçak” mıydı?
  Cumhuriyet tarihinde bunu da gördük! Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) nin 101. Kuruluş yıldönümünde, Mustafa Kemal Atatürk’ün bizzat kaleme aldığı NUTUK kitabının dağıtılması yasaklandı. Yasaklama kararına
 • 23 Nisan ve çocuğun eğitimi
  23 Nisan, Türkiye millî tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Mustafa Kemal, İstanbul’un işgali ve Mebuslar Meclisi’nin kapatılması üzerine 19 Mart 1920’de bir genelge
 • 23 Nisan 1920’nin notları
  İstanbul’un, 16 Mart’ta İtilâf Devletleri tarafından fiilen işgali üzerine Mustafa Kemal: Valilere, komutanlara ve Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti şubelerine durumu bildiren genelgeyi gönderdi.
 • 23 Nisan’da çocuklarınıza NUTUK armağan edin!
  Türkiye, dünyada çocuklara bayram armağan eden tek ülkedir. Atatürk, TBMM’nin 23 Nisan 1920’deki açılış tarihini, çocuklara bayram olarak armağan etmiştir.  İlk kapsamlı “Çocuk Bayramı” kutlamaları
 • Köy Enstitülerine giden yol
  Köy; yönetim durumu, toplumsal ve ekonomik özellikleri ve nüfus yoğunluğu bakımından kasabadan daha küçük ve geri olan kırsal yerleşme birimi olarak; enstitü ise, belirli bir
 • Gazi Meclis’in 101. yılında gelinen durum
  İstanbul’un işgali ve arka arkaya yayınlanan Dürrizade Fetvaları (İstanbul fetvaları) ile Atatürk ve beraberindekilerin geri adım atacağını zanneden İngilizlere ve Damat Ferit’e en güzel cevap,
 • Sayılarla Köy Enstitüleri
  Atatürk; “Bilgi söz olmaktan çıkmalı, işe yaramalıdır.” demiştir. Köy Enstitüleri; varlığını 1946 yılına kadar sürdürmüş, sonrasında “Köy Öğretmen Okulları” na dönüştürülmüştür. “Köy Öğretmen Okulları” da
 • Atatürk ve çok partili sistem
  Atatürk’ün devlet yönetimi konusunda fikir ve düşünceleri net ve açıktır. Ülkede yönetme biçimi cumhuriyet, yönetim biçimi de demokrasi olmalıdır. Düşman işgali altındaki toprakları kurtarmak için
 • “İstanbullu misafirler”
  “Efendiler, bu fırsatla saygıdeğer ulusuma şunu tavsiye ederim ki, bağrında yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların kanındaki, vicdanındaki asıl özü çok iyi analiz etmek dikkatinden
 • Sait Molla’nın üçüncü mektubundaki kişiler!
  İngiliz Muhipler Cemiyeti’nin sözde lideri Sait Molla’nın Rahip Frew’a gönderdiği, buram buram ihanet ve maddiyet kokan mektuplarından ilk ikisini daha önce yayınlamıştık. Bugünkü yazımızda 3.
 • Anadolu Ajansı ve basın ahlakı!
  Babıali yani İstanbul basınını; “Küçük muhbirinden büyük muhabir, büyük muharririnden kalpazan, başmuharririnden hain, musahhihinden vatanperver, dâhi şairinden lafazan, üç mısraı binlerce beyte bedel insan burada
 • Ters talihin yenilmesi; İkinci İnönü Zaferi
  27 Şubat’ta başlayan Londra Konferansı, 12 Mart’a kadar devam eder ancak olumlu bir sonuç alınamaz. (1920) “Bunun üzerine İtilaf Devletleri Türk ve Yunan delege heyetlerine
 • Biz bu filmi daha önceleri de görmüştük
  Türkiye’de kur dalgalanmalarından köşeyi dönenler her zaman olmuştur. Bu, geçmişte de böyledir günümüzde de. Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu  iktidara; “…Dolar nerelerden nereye
 •  Şeyh Sunusî’nin bağımsızlık görevi
  Libyalı Şeyh Sunusî*, Türk’ün bağımsızlık savaşında Atatürk’ün yanında yer almış gerçek bir din önderidir. Mustafa Kemal’le tanışması Trablus cephesinde olmuştur. Bir dinsel hareket olan Sunusiye,
 • Bengü Taşlar
  “Bengü Taşlar” ifadesi ile anlatılmak istenen sonsuzluktur; Orhun Abideleri‘nin sonsuzluğa kadar kalması dileğidir. Bu dileğin sahipleri, yazıtlardaki Bilge Kağan ve Kül Tigin’dir. Tıpkı, “Benim naçiz
 • Demokrasi, nereden nereye?
  Demokrasinin ne olduğu, nereden çıktığı, nasıl geliştiği, hangi süreçlerden geçtiği ve demokrasinin geçmişini araştırmak hem akademik çevrelerde hem de ilgi duyanlarda bir merak konusu olmuştur.
 • 18 Mart’ta yaşananlar… 19. Tümen (2)
  Birleşik Filo 4 Mart’ta Kumkale ve Seddülbahir’e çıkarma girişiminde bulunur. Ancak İngiliz kuvvetleri şiddetli karşı ateş ve süngü hücumları sonucu ilerleyemez. Mustafa Kemal; “…sahile çıkmış
 • Neyi korumamız gerektiğini anlamak, Çanakkale geçilmez!
  Bugünü kutlarken mukaddes vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin “Şehitler Günü” nü idrak etmenin onurunu yaşıyoruz.  Milletimizin varlığının ve birliğinin ölümsüz sembolleri olan aziz şehitlerimizi
 • Çanakkale gerçeği
  1915 yılına gelindiğinde Türk askeri pek çok cephede savaşmaktadır. Kafkas (Doğu) cephesi, Filistin cephesi, Hicaz cephesi, Yemen cephesi ve Irak cephesi… Avrupa’da ise Galiçya, Makedonya
 • Nusrat’la yazılan tarih
  Nusrat (Nusret) mayın gemisi 3 Eylül 1914’te Çanakkale’ye gelir. Almanya’da özel şekilde mayın dökme gemisi olarak inşa edilmiştir. Çanakkale Boğazı’nda zaten önceden Boğaz’ı kesecek şekilde
 • Seyit Onbaşı, “Tevekkülün haddi azamisi”
  Seyit Ali (Seyit Ali Çabuk) Rumeli Mecidiye tabyasının erbaşlarındandı. Görevli olduğu bataryanın topları düşman ateşinden zarar görmüş ve 4 toptan bir tek top sağlam kalmıştı.
 • İstanbul’un işgali; “onur kırma ve tecavüz darbesi”
  İngiliz temsilcisi Withall’ın eşyaları ve adamlarıyla Ankara’dan ayrılıp İstanbul’a gideceği, ardından İngilizlerin demiryolu ulaşımını durduracağı bilgisi alınır. (10/11 Mart 1920) 14 Mart’ta şifreli bir yazıyla
 • Korkma, sönmez!
  1920 yılında Atatürk’ün başkanlık ettiği bir toplantıda Garp Cephesi Komutanı İsmet Paşa’dan bir teklif gelir. Paşa, askerin moralini yükseltecek bir “vatan” yahut “istiklâl”  marşı düzenlenmesi
 • Neden büyüktür?
  Gerçek bir öncünün yol haritası, daima şu iki temel öğeyi içerir: “gerçek ülkü için hedefe yürümek ve aldatmamak”. Bu, peygamberler için de geçerlidir, tarihe yön
 • Papa, Irak’ı niye öptü!
  Geçtiğimiz günlerde Hıristiyan (Katolik) dünyanın ruhani lideri Papa Franciscus, Irak’a ilk kez bir ziyaret gerçekleştirdi. Bazı çevrelerce Papa’nın ziyareti, “Bayram değil, seyran değil. Papa, Irak’ı
 • İstanbul’un işgaline günler kala…
  İstanbul’un fiilen işgaline yirmi gün kala Mustafa Kemal, yaşanan gelişmeler nedeniyle şöyle diyecektir. “Biz elbette işi böyle bir kaderciliğe bırakamazdık. Tam tersine, olayların akışının ne
 • İlk kadın kimyacımız; Prof. Dr. Remziye Hisar
  “Kadınların sadece öğretmenlik yapabildiği gençlik günlerime dönüp baktığımda ne çok yol aldığımızı daha iyi görüyorum. Bir kadın sesini tarihin içinden duyabilmek için, bu sesi iyi
 • Biz memleketimizi artık esir ülkesi yapamayız (5)
  Türkiye’nin savaş meydanlarında ele geçirilmesinin mümkün olmadığını dünya âlem görmüştür. Mustafa Kemal Atatürk, emperyalist Batı’nın Türkiye üzerindeki emellerini çok iyi bilmektedir. O müthiş ileri görüşlülüğü
 • Biz memleketimizi artık esir ülkesi yapamayız (4)
  Türkiye’nin 2002 sonrası yaşadığı ekonomik krizleri anlamak için bugünleri hazırlayan Kemal Derviş ve 15 yasasını hatırlamak gerekiyor. 2001 krizinin ardından, Başbakan Bülent Ecevit, önceden de
 • Nutuk’tan bir ara başlık: “Aldatıcı söz vermeler, ağır iftiralar”
  İmparatorlukların çöktüğü, kan ve gözyaşının hiç eksilmediği, siyasi iştahların “gemi azıya aldığı” yani git gide azgınlaştığı zamanlardı 20. yüzyılın ilk yarısı ve de özellikle ilk
 • Biz memleketimizi artık esir ülkesi yapamayız (3)
  Cumhuriyet ekonomisinin nasıl dibe çekildiğini anlatmaya devam ediyoruz. 12 Eylül darbesinden sonra işbaşına gelen Turgut Özal iktidarı ile neoliberal (serbest piyasa kapitalizmi) dönüşüm gerçekleştirilir. Cumhuriyet
 • Kimsenin “haberinin olmadığı” 19. Tümen (1)
  Şevket Süreyya Aydemir diyor ki; “Tarih belki de hiç kimsenin eseri değildir. O, kendi örgüsünü kendi tezgâhında, kendisi dokur. İnsanlar, fikirler ve devletler bu tezgâhın
 • “Mabet sosyalizmi” nin muhteşem uygarlığı
  “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.” ve “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler
 • Kısa bir unutmayış ve unutturmayış yazısı
  Nüfus kayıtlarındaki adı Mahi. Ancak, Fatma olarak bilinmiş, benimsenmiş. Soyadı kanunundan sonraki adı ise Fatma Seher Erden. 1888 doğumlu ve Erzurum’un bugünkü adıyla Çayköy, doğduğu
 • Biz memleketimizi artık esir ülkesi yapamayız (2)
  Önceki yazımızda 1958 yılında Cumhuriyet’in ilk moratoryumunun ilan edildiğinden bahsetmiştik. Devam edelim… Dış borçların taksit ve faizleri ödenememektedir. DP yelkenleri indirir; Moratoryum ilan edilir. Paris’te
 • Biz memleketimizi artık esir ülkesi yapamayız (1)
  Yazının başlığını Mustafa Kemal Atatürk’ün I. İzmir İktisat Kongresi’nde yaptığı konuşmadan aldım. Şöyle diyor Atatürk; “…Gerçekten geçmişte ve özellikle Tanzimat devrinden sonra, yabancı sermayesi memlekette
 • “Kendi kaderini tayin edebilen Türkiye” Marcosson Röportajı-2
  “Dünyanın laneti ‘küçük’ politikadır.” Marcosson Röportajı-1 başlıklı yazımızla, Mustafa Kemal’in, “The Saturday Evening Post” dergisi yazarlarından Isaac F. Marcosson’ı Çankaya’da kabul edişini (Temmuz 1923) ve
 • “Dünyanın laneti ‘küçük’ politikadır.” Marcosson Röportajı-1
  “Atatürk’e göre bizde olması gereken sistem, ne kapitalist ne de komünist sistemdi.”* Erken gençlik yıllarından beri bağımsızlık, devletin yapısı, yönetimi gibi konular Mustafa Kemal’in hep
 • Basma da fistan giyemem aman
  İlk iki yazımızda türkünün “zeytinyağı” ayağını yazmıştık. Bu kez “basma” yani Sümerbank ayağını yazacağız. Yerli malı kullanımıyla ilgili konuşmaların yapıldığı günlerde Atatürk Yalova’dadır. Akşam sofrada
 • Zeytinyağlı yiyemem aman-2
  Önceki yazıda zeytinyağının hazin hikâyesini yazmıştık. Bu yazıda da ayçiçeği yağından kısaca bahsedelim. Türkiye’nin ayçiçeği cenneti olduğunu bilmeyen yoktur. Özellikle de Trakya bölgesi bu konuda
 • Karmaca 2014
  Soma ve Ermenek’teki maden faciaları, Ergenekon, Balyoz ve KCK davalarında tahliyeler, Cumhurbaşkanı seçimi, Yerel seçimler, Twitter’a erişimin engellenmesi, Atatürk Orman Çiftliği’nde inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın
 • “Sabahlara kadar gözüm açıktır”
  Bir televizyon dizisinde geçen “Yeni nesiller atalarına giden yolu bilsinler!” cümlesi bugün hangi noktada olduğumuzun da âdeta göstergesi. İfade özgürlüğü kısıtlanınca farklı yollar aranıyor ister