Devletin Birliği


“… Bir milletin mevcudiyetini devam ettirmesi, bir devletin varlığını ikame ettirebilmesi ile paralellik gösterir. Millet olma arzusunun eksik olduğu toplumlarda, devlet yapılaşmasının ortaya çıkması düşünülemez. Zira Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sı, Türkiye devletinin en temel görevleri arasında Türk milletinin bağımsızlığının ve bütünlüğünün korunmasını saymış ve bu gerçeği somutlaştırmıştır. ”

(Ali Nuri Öztürk, Devletin Birliğini ve Ülkenin Bütünlüğünü Bozma Suçu, Yüksek Lisans Tezi, 2020, s. 5)

Ali Nuri Öztürk

 

 

Dinlemek için tıklayın