“Beni Hatırlayınız”


57 yıllık yaşamında;

bir birey olarak dünyanın binlerce yıllık tarihi içerisinde üretilen insanlık değerleri ve ulaşılan uygarlık düzeyi unsurları hakkındaki keşif ve birikimi mercek altına almış ve aldırmış,

bulunduğu dönemde tarih ve bilim açısından olgunlaşmış insanlık ve doğa taleplerini fark etmiş veya saptanmasını sağlayarak devletin kuvvetlerine bunları nakşet (tir) meye başlamış,

felsefî (bilgisever), edebî (yazınsal), sosyolojik (toplumbilimsel), siyasal (yönetimsel), hukuksal, ekonomik, teknolojik (uygulayımbilimsel), işletmesel, dilbilimsel, fenbimsel, arkeolojik, biyolojik (yaşambilimsel), antropolojik, astronomik (kozmoğrafyasal), matematiksel, dinbilimsel ve daha birçok alandaki devrim ve atılımları araştırma, inceleme ve tasarımlar ile organize etmiş, sayısız eserlerle çıktılarını topluma vermiş, verilmesini sağlamış,

bilimsel eserleri ve kurumları, bir ulus devlet olarak güncellenen ülkesinin insanlık ailesinin parçası haline gelmesi için ülkesine kazandır (t) mış,

Cumhuriyet’in nitelikli ve onurlu insan kaynaklarının; özgür ama eğitilmiş beyin ve kalplerle, sevgi ve hakikat üzere iş görecek şekilde yetiştirilmesini sağlamış,

dünyanın ulus ve ulus olamamış topluluklarına ulaşarak, toplumların kaderlerine yüzyıllardır çökmüş karabasan bulutlarının ardını görebilmeleri ve uygarlık güneşinin yeniden doğabilmesi için ülkelere ve liderlerine rehber ve destek olmuş,

Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzlerce film, binlerce kitap, edebiyat, müzik ve diğer sanat eserlerine konu olacak (ama henüz büyük ölçüde olmamış) kurtuluş, kuruluş ve yükseliş tarihini ve varoluşunu birkaç on yılda toparlayıp yoluna koymuş,

20. Yüzyıl’ın başlangıcındaki akıl alması zor trajik olay ve buhranlardan, Anadolu insanını ve insanlığını kurtararak uygar ve öncü geleceğinin kapılarını aralamış olan sevgili Ata’mızı şükran ve gönül borcu ile anıyor,

O’nun ve çalışma arkadaşları ile ulusumuzun en büyük ve sonsuz eseri olan Cumhuriyet’imiz için aziz hatırasına teşekkür ediyoruz.

Saygı ve minnetle…

Cengiz Gökdeniz